Organizator:

Nowoczesne modele rolnictwa w Europie i na świecie – przykłady dobrych praktyk oraz inicjatyw do zastosowania w polskich realiach

Podziel się

19.04.2023 r., środa

14.00-15.00

Panel dyskusyjny

Nowoczesne modele rolnictwa w Europie i na świecie – przykłady dobrych praktyk oraz inicjatyw
do zastosowania w polskich realiach

Paneliści:

  • Katarzyna Grala
  • dr Jacek Janiszewski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 1997-1999
  • Lech Kołakowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Jarosław Malczewski, Towarzystwo Rolnicze i Przemysłowe – Tradycja i Przyszłość
  • dr hab. Mariusz Maciejczak, prof., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie