Organizator:

Ochrona lasów a bezpieczeństwo żywnościowe

Podziel się

19.04.2023 r., środa

14.00-15.00

Panel dyskusyjny

Ochrona lasów a bezpieczeństwo żywnościowe

  • Jak chronić lasy i promować zrównoważoną gospodarkę leśną
  • Dlaczego bezpieczeństwo żywnościowe zależy od stanu naszych lasów?
  • Wyzwania stojące przed rolnictwem związane z celami zrównoważonego rozwoju

Opis: Ochrona lasów i ekosystemów naturalnych, wdrożenie zrównoważonej gospodarki leśnej to kluczowe zadania, bez których zaliczenia możemy przegrać walkę z pogłębiającym się kryzysem klimatycznym. Lasy pokrywają prawie 1/3 powierzchni Ziemi, zapewniają nie tylko bezpieczeństwo żywnościowe i schronienie dla różnych form życia, ale odgrywają również kluczową rolę w zwalczaniu zmian klimatycznych i ochronie bioróżnorodności. Jakie wyzwania stoją przed polskim rolnictwem w związku z przyjętymi przez państwa ONZ celami zrównoważonego rozwoju? W jaki sposób możemy chronić lasy i promować zrównoważoną gospodarkę leśną?

Moderator: Damian Kuraś, Instytut ESG

Paneliści:

  • Juliusz Bolek, Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu
  • dr Andrzej Grzyb, Poseł na Sejm RP, Członek Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
  • Jan Tabor, Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
  • Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy, UN Global Compact Network Poland