Organizator:

Polityka edukacyjna na obszarach wiejskich – nowe kierunki

Podziel się

19.04.2023 r., środa

17.00-18.00

Panel dyskusyjny

Polityka edukacyjna na obszarach wiejskich nowe kierunki

Moderator: Zofia Pucek-Mądry, Prezes Zarządu, Agro Profil

Paneliści:

  • dr hab. Marek Gugała, Prorektor ds. studiów, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Roman Jagieliński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 1995-1997
  • dr hab. Jerzy Przyborowski, prof., Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof., Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  • dr hab. Joanna Wyleżałek, prof., Dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie