Organizator:

Rolnicy i plantatorzy w obliczu wielkich zmian – przyszłość w kontekście światowej geopolityki

Podziel się

19.04.2023 r., środa

17.00-18.00

Panel dyskusyjny

Rolnicy i plantatorzy w obliczu wielkich zmian – przyszłość w kontekście światowej geopolityki

  • Jak skutecznie działać na rzecz polskiego rolnictwa w kontekście radykalnych postulatów w UE dotyczących zakazów upraw, braku dopłat do pewnych rodzajów upraw czy zagrożeń płynących z międzynarodowych regulacji?
  • Polskie rolnictwo w 2030 - szanse i zagrożenia

Opis: Opis: Polska wieś i rolnictwo od prawie 20 lat funkcjonują na jednolitym rynku Unii Europejskiej, skutecznie korzystając z wspólnej polityki rolnej. Członkostwo Polski w UE, wiąże się z koniecznością wypełniania licznych wymogów, standardów. W związku z zachodzącymi zmianami klimatycznymi powstają coraz to nowsze postulaty, nie zawsze korzystne dla Polski. Jak skutecznie działać na rzecz polskiego rolnictwa w kontekście radykalnych postulatów w UE dotyczących zakazów upraw, braku dopłat do pewnych rodzajów upraw czy zagrożeń płynących z międzynarodowych regulacji? Obszary wiejskie i rolnictwo stanowią ważną, a wręcz kluczową rolę w rozwoju gospodarczym kraju gwarantując obywatelom bezpieczeństwo żywnościowe, dlatego polityka rolna rządu powinna być wyważona, długofalowa i zapewniać warunki do dalszego rozwoju. Jak będzie wyglądać polskie rolnictwo w 2030 roku? Jak poradzić sobie z możliwymi zagrożeniami i wykorzystać nadążające się szanse?

Moderator: Damian Kuraś, Instytut ESG

Paneliści:

  • Krzysztof Jurgiel, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2015-2018 ON LINE
  • Przemysław Noworyta, Dyrektor Biura Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu
  • Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki w latach 2012-2015
  • Jacek Podgórski, Dyrektor Forum Podatkowo-Regulacyjnego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
  • dr Henryk Smolarz, Zastępca Wójta Gminy Niemce