Organizator:

Samorząd rolniczy i organizacje rolników

Podziel się

19.04.2023 r., środa

17.00-18.00

Panel dyskusyjny

Samorząd rolniczy i organizacje rolników

Moderator: dr hab. Igor Zachariasz, prof., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Paneliści:

  • prof. dr hab. Beata Jeżyńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Monika A. Król, Uniwersytet Łódzki
  • prof. dr hab. Przemysław Litwiniuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Tomasz Łukomski, Przewodniczący Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników
  • Wiktor Szmulewicz, Prezes Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych