Organizator:

Suwerenność energetyczna – dynamika rozwoju OZE a bezpieczeństwo energetyczne na terenach wiejskich - cześć I

Podziel się

20.04.2023 r., czwartek

10.00-11.00

Panel dyskusyjny

Suwerenność energetyczna dynamika rozwoju OZE a bezpieczeństwo energetyczne na terenach wiejskich w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej

Dotychczasowe funkcjonowanie polskiej oraz unijnej gospodarki w głównej mierze w oparciu o paliwa kopalne, w tym przede wszystkim pochodzące z Federacji Rosyjskiej, zmusiło nas wszystkich do podjęcia szybkich, zdecydowanych i efektywnych kroków na rzecz dywersyfikacji źródeł ich wytwarzania oraz pochodzenia. Obecnie znajdujemy się w punkcie zwrotnym transformacji energetycznej. Jest to ogromne wyzwanie, szczególnie w perspektywie krótkookresowej, ale zarazem możliwość ustanowienia na trwałe mechanizmów funkcjonowania i skuteczne wdrożenie w życie powszechnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE).

Mamy na myśli zarówno energię pochodzącą z wiatru, słońca, wody jak i produktów ubocznych pochodzących z sektora rolno-spożywczego. Biogazownie na obszarach wiejskich to oprócz samego źródła dywersyfikacji energetycznej, możliwość zwiększenia dochodów dla sektora rolnego i jego innowacyjności oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie. W konsekwencji pozwoli to na produkcję nisko- lub zeroemisyjnego mięsa oraz pełnowartościowego, wieloskładnikowego nawozu organicznego w postaci pofermentu. Wszystko to przyczyni się do konkretnych działań dotyczących troski o klimat i środowisko, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności i produktywności polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.

Moderator: Zuzanna Dąbrowska, publicystka „Rzeczpospolita”

Paneliści:

  • dr hab. Jacek Dach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Janusz Kowalski, Sekretarz Stanu
    w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Leszek Mańk, Prezes PGNiG Bioevolution
  • dr inż. Marek Sawicki, Poseł na Sejm RP, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2007-2012 oraz 2014-2015
  • Wiesław Szałkowski, Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki
  • dr hab. inż. Dariusz Szewczyk, współwłaściciel,  Prezes Zarządu ICS Industrial Complete Solutions S.A.
Weź udział!