Organizator:

Suwerenność energetyczna – dynamika rozwoju OZE a bezpieczeństwo energetyczne na terenach wiejskich - część II

Podziel się

20.04.2023 r., czwartek

11.00-12.00

Panel dyskusyjny

Suwerenność energetyczna dynamika rozwoju OZE a bezpieczeństwo energetyczne na terenach wiejskich w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej - część II

Moderator: Maciej Roik, Co-founder, Magazyn Biomasa

Paneliści:

  • Rafał Bonter, Prezes Zarządu na Polskę, Kraje Bałtyckie i Ukrainę, Xylem Water Solutions Polska
  • Jan Rzymowski, przedsiębiorca, rolnik
  • dr inż. Andrzej Śmietanko, Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 1993 - 1995