Organizator:

Unijne i krajowe systemy jakości, jako narzędzie zwiększania wartości dodanej z produkcji rolnej dla rolnika i konsumenta, a także jako narzędzie promocji

Podziel się

20.04.2023 r., czwartek

10.00-11.00

Wystąpienie „Znaczenie centrów innowacji polskich uczelni wyższych dla efektywnej realizacji strategii od pola do stołu” - dr hab. inż. Anna Ptaszek, prof., Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Dyrektor Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności

 

Panel dyskusyjny

Unijne i krajowe systemy jakości, jako narzędzie zwiększania wartości dodanej z produkcji rolnej
dla rolnika i konsumenta, a także jako narzędzie promocji

Moderator: dr Maria Andrzej Faliński, Wiceprezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego

Paneliści:

  • Gabriel Janowski, Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w latach 1991-1993
  • Andrzej Szumowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Wódka – Polish Vodka Association
  • dr hab. inż. Anna Ptaszek, prof., Uniwersytet Rolniczy Hugona Kołłątaja w Krakowie, Dyrektor Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności
  • dr hab. Kinga Topolska, Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie