Organizator:

Rejestracja

Podziel się

Celem tegorocznej edycji Kongresu jest przedstawienie konkretnych rozwiązań i przykładów pokazujących, że rolnictwo i obszary wiejskie to nie tylko miejsce produkcji i dostarczania bezpiecznej żywności, ale także ważny sektor gospodarki biorący aktywny udział w działaniach na rzecz łagodzenia zmian klimatu oraz wspierający bezpieczeństwo energetyczne.

Rejestracja Regulamin

Zapraszamy do zarejestrowania się na trzecią edycję wydarzenia „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa”, która odbędzie się 18 listopada 2024 w Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Rejestracja  Cena netto
Przedstawiciele organów oraz urzędów administracji rządowej i samorządowej*; uczelni wyższych  
Early birds (do 20.09.2024) 290 zł
Regular (21.09-20.10.2024) 350 zł
Last call (od 21.10.2024) 450 zł
Przedstawiciele biznesu  
Early birds (do 20.09.2024) 1490 zł
Regular (21.09-20.10.2024) 1790 zł
Last call (od 21.10.2024) 2190 zł
Rolnicy** udział bezpłatny

 

*Administracja samorządowa: gmina (rada gminy, wójt lub burmistrz, prezydent), powiat (rada powiatu, starosta), województwo (sejmik, marszałek, zarząd) oraz urzędy tych jednostek (urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski)

* Administracja rządowa - centralna oraz terenowa (wojewoda i służby działające regionalnie) oraz ich urzędy (np. urząd marszałkowski)

**Rejestracja obowiązkowa

Rejestracja