Organizator:

O wydarzeniu

Podziel się

Okres ostatnich 30 lat był dla polskiego rolnictwa niezwykle intensywny. Zaowocował dynamicznym rozwojem o charakterze ekonomicznym i technologicznym. Znacząco poprawiły się warunki związane z procesem wytwarzania żywności, a jednocześnie udało się utrzymać to, co najważniejsze – jej pełnowartościowość i jakość. Dziś polskie rolnictwo jest znane i cenione nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.

Przed nami kolejne wyzwania, które obejmują zarówno rozwój rolnictwa, jak i obszarów wiejskich. Kluczowe kierunki zmian w europejskim rolnictwie zostały zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie. W związku z tym pojawia się wiele pytań o realizację długofalowych celów Unii Europejskiej w tym obszarze, dlatego Grupa MTP we współpracy z Radą Programową, w skład której wchodzą byli ministrowie rolnictwa, podjęła się organizacji międzynarodowego wydarzenia pod nazwą "Polska Wieś XXI Europejskie Forum Innowacyjnych Rozwiązań dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich". Celem forum jest przedstawienie rozwiązań związanych z produkcją bezpiecznej żywności oraz możliwości związanych z działaniami na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych.

Celem nadrzędnym Kongresu jest przedstawienie konkretnych rozwiązań i przykładów pokazujących, że rolnictwo i obszary wiejskie to nie tylko miejsce produkcji i dostarczania bezpiecznej żywności. To także ważny sektor gospodarki biorący aktywny udział w działaniach na rzecz łagodzenia zmian klimatu oraz wspierający bezpieczeństwo energetyczne.

Kongres ma na celu wypracowywanie pakietu rozwiązań i rekomendacji dla polskiej administracji oraz instytucji Unii Europejskiej.

Pierwszy Kongres „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” zakończył się sukcesem. Wzięło w nim udział 460 osób, zaangażowanych w rozwój polskiej wsi. Był to czas inspirujących i merytorycznych dyskusji, wymiany doświadczeń i opinii. Wypracowano szereg wniosków, nowych rozwiązań i rekomendacji.