Organizator:

Kongres Polska Wieś

Podziel się

Okres ostatnich 30 lat był dla polskiego rolnictwa niezwykle intensywny. Zaowocował dynamicznym rozwojem o charakterze ekonomicznym i technologicznym. Znacząco poprawiły się warunki związane z procesem wytwarzania żywności, a jednocześnie udało się utrzymać to, co najważniejsze – jej pełnowartościowość i jakość. Dziś polskie rolnictwo jest znane i cenione nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.

Przed nami kolejne wyzwania, które obejmują zarówno rozwój rolnictwa, jak i obszarów wiejskich. Kluczowe kierunki zmian w europejskim rolnictwie zostały zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie. W związku z tym pojawia się wiele pytań o realizację długofalowych celów Unii Europejskiej w tym obszarze, dlatego Grupa MTP we współpracy z Radą Programową, w skład której wchodzą byli ministrowie rolnictwa, podjęła się organizacji międzynarodowego wydarzenia pod nazwą "Polska Wieś XXI Europejskie Forum Innowacyjnych Rozwiązań dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich". Celem forum jest przedstawienie rozwiązań związanych z produkcją bezpiecznej żywności oraz możliwości związanych z działaniami na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych.

Celem nadrzędnym Kongresu jest przedstawienie konkretnych rozwiązań i przykładów pokazujących, że rolnictwo i obszary wiejskie to nie tylko miejsce produkcji i dostarczania bezpiecznej żywności. To także ważny sektor gospodarki biorący aktywny udział w działaniach na rzecz łagodzenia zmian klimatu oraz wspierający bezpieczeństwo energetyczne.

Kongres ma na celu wypracowywanie pakietu rozwiązań i rekomendacji dla polskiej administracji oraz instytucji Unii Europejskiej.

Pierwszy Kongres „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” zakończył się sukcesem. Wzięło w nim udział 460 osób, zaangażowanych w rozwój polskiej wsi. Był to czas inspirujących i merytorycznych dyskusji, wymiany doświadczeń i opinii. Wypracowano szereg wniosków, nowych rozwiązań i rekomendacji.

W drugiej edycji Kongresu uczestniczyło blisko 1000 osób. Podczas wydarzenia odbyły się 24 panele dyskusyjne, debata Ministrów Rolnictwa ostatnich 30 lat oraz debata Rektorów polskich uczelni rolniczych. Kongresowi towarzyszyły występy zespołów ludowych oraz networkingowy koktajl.