Organizator:

Gleba i woda jako determinanty dla produkcji żywności oraz łagodzenia zmian klimatycznych

Podziel się

Teza: Właściwa gospodarka wodna to nie tylko melioracje główne i szczegółowe lecz również odpowiednie planowanie i prowadzenie produkcji rolnej. Uwzględniając założenia Europejskiego Zielonego Ładu, w tym Strategii na rzecz ochrony gleb 2030 , wdrożenie jakich działań w perspektywie krótko- i długookresowej pozwoli na zwiększenie retencji wody w glebie i jej zasobności?

Dzień I

12:45 - 13:45

Panel dyskusyjny

Gleba i woda jako determinanty dla produkcji żywności oraz łagodzenia zmian klimatycznych

SPONSOREM panelu dyskusyjnego jest ANWIL S.A. producent nawozów
CANWIL z magnezem i CANWIL S z siarką.

Moderator: Karol Bujoczek, Top Agrar Polska

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

  • Jan Krzysztof Ardanowski,  Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2018-2020
  • dr Jacek Janiszewski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 1997-1999
  • Roman Jagieliński, Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w latach 1995-1997
  • dr hab. inż. Krzysztof Pakuła, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • prof. UPP dr hab. Tomasz Piechota, Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko, prorektor ds. nauki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie