Organizator:

Opłacalność w rolnictwie, ochrona konsumenta i inflacja

Podziel się

DZIEŃ II

15:20 - 16:20

Panel dyskusyjny

Opłacalność w rolnictwie, ochrona konsumenta i inflacja

ModeratorGrzegorz Skwarek, dziennikarz

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

  • dr Czesław Siekierski, Poseł na Sejm RP
  • Adam Tański, Minister Rolnictwa w roku 2003
  • Robert Nowak, zastępca prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych.
  • Tomasz Kołodziej, Prezes Zarządu, BZK Group
  • dr hab. Piotr Gołasa, Katedra Finansów, Instytut Ekonomii i Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Jarosław Kalinowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2001-2003
  • Małgorzata Gośniowska-Kola, Zastępca Dyrektora Generalnego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
  • Marta Gajęcka, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego