Organizator:

Potencjał energii odnawialnej z wykorzystaniem biogazowni, fotowoltaiki, energii wiatrowej oraz innych innowacyjnych rozwiązań

Podziel się

Teza: Samowystarczalność energetyczna wsi a energetyka rozproszona. Jakie są realne możliwości zwiększenia potencjału pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, mających na celu zwiększanie samowystarczalności energetycznej od gospodarstwa domowego i/lub rolnego, poprzez gminę, powiat do poziomu ogólnokrajowego?

DZIEŃ I

10:30 - 12:00

Panel strategiczny

Potencjał energii odnawialnej z wykorzystaniem biogazowni, fotowoltaiki, energii wiatrowej oraz innych innowacyjnych rozwiązań

SPONSOREM panelu strategicznego jest ANWIL S.A. producent nawozów CANWIL z magnezem i CANWIL S z siarką.

Partnerem panelu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Moderator: Zuzanna Dąbrowska, Rzeczpospolita

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

  • dr Adam Jarubas, poseł do Parlamentu Europejskiego
  • dr inż. Andrzej Śmietanko, Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w latach 1993-1995
  • Paweł Sałek, doradca Prezydenta RP
  • Henryk Ignaciuk, Właściciel firmy, Bio-Power Sp. z o. o.
  • prof. dr hab. Jacek Dach, Katedra Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • prof. dr hab. Mariusz Stolarski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Anna Kornecka, Dyrektor Instytutu Stowarzyszenie Program Czysta Polska
  • Krzysztof Zieniewicz, Dyrektor operacyjny w Green Genius
  • dr hab. inż. Dariusz Szewczyk, Prezes ICS Industrial Combustion Systems S.A.
  • Paweł Miller, Wiceprezes Zarządu, Bioelektra Group SA