Organizator:

Praktyczne zastosowanie nauki, badań i rozwoju w rolnictwie

Podziel się

Badania i rozwój dostarczają nowatorskie rozwiązania do ich późniejszego powszechnego wykorzystania w praktyce. Jakie modele gospodarstw rolnych w najbardziej efektywny sposób wykorzystują rozwiązania rolnictwa 4.0 i w jakim kierunku musi zmieniać się polskie i unijne rolnictwo, aby miało zachowany potencjał rozwojowy w perspektywie kolejnych dekad?

DZIEŃ II

13:10 - 14:10

Panel dyskusyjny

Praktyczne zastosowanie nauki, badań i rozwoju w rolnictwie

ModeratorZofia Pucek-Mądry, Agro Profil

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

  • prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • prof. dr hab. Marek Gugała, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Rafał Mładanowicz, Rolnik, produkcja roślinna, ekologiczna
  • Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa