Organizator:

Prawo rolne a wyzwania XXI wieku - przykłady rozwiązań na świecie

Podziel się

Teza: Państwa Unii Europejskiej jak i kraje w pozostałych regionach świata stosują zróżnicowane modele rozwiązań prawnych, których kształt wynika z indywidualnych doświadczeń historycznych, uwarunkowań gospodarczych oraz klimatyczno-środowiskowych. Które z obecnych rozwiązań stosowanych na świecie mogłyby posłużyć do wdrożenia w warunkach polskiego i europejskiego rolnictwa oraz w jakim zakresie, w kontekście realizacji Europejskiego Zielonego Ładu?

II DZIEŃ

12:30 - 13:10

Panel dyskusyjny

Prawo rolne a wyzwania XXI wieku - przykłady rozwiązań na świecie

Moderator: Tomasz Pietryga, Rzeczpospolita

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

  • dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW, Rzecznik Praw Obywatelskich
  • prof. Paweł Czechowski, Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Przemysław Litwiniuk, Katedra Finansów, Instytut Ekonomii i Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  • dr hab. Dorota Łobos-Kotowska, prof.,  Uniwersytet Śląski
  • prof. dr hab. Aleksander Lichorowicz, Katedra Prawa Rolnego, Uniwersytet Jagielloński
  • dr hab. Beata Jeżyńska, prof., Katedra Prawa Rolnego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin