Organizator:

Rolnictwo 4.0

Podziel się

W Rolnictwo 4.0 wpisują się następujące drogi: zarządzanie gospodarstwem rolnym poprzez „chmurę”; zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w maszynach rolniczych; zintegrowane programy dla rolnictwa, mapowanie pól; aparatura pomiarowa. Inteligentne rolnictwo polega na wykorzystaniu w rolnictwie inteligentnych maszyn i urządzeń, które dzięki stałemu podłączeniu do Internetu mogą być zarządzane w prosty sposób, tak aby zwiększyć efektywność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów w gospodarstwie.

DZIEŃ I

13:45 - 14:45

Panel dyskusyjny

Rolnictwo 4.0

ModeratorJan Beba, top agrar Polska

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

  • dr Jerzy Plewa, Team Europe, były szef Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej
  • dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK, Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  • Artur Ławniczak, Rolnik, Samorządowiec
  • Radosław Nienartowicz, Rolnik, Przewodniczący Centrum Narodowe Młodych Rolników ZZCNMR w woj. warmińsko-mazurskim