Organizator:

Ubezpieczenia rolnicze jako efektywny system zarządzania ryzykiem w gospodarstwie

Podziel się

Teza: UE, ale także kraje OECD, jak np. USA i Kanada, stoją przed wyzwaniem transformacji systemu ubezpieczeń rolnych, z uwzględnieniem wielu uwarunkowań prawnych, społecznych, technologicznych, biorąc pod uwagę, tak obecnie odczuwalne, obciążenia budżetowe, które być może doprowadzą nawet do nowego kryzysu finansowego. Interwencje państwa w ubezpieczenia rolne oparte być powinny o dobrze zweryfikowane dowody. Polityka publiczna musi wysyłać do rolników jednoznaczne sygnały.

DZIEŃ II

11:10 - 11:50

Panel dyskusyjny

Ubezpieczenia rolnicze jako efektywny system zarządzania ryzykiem w gospodarstwie

ModeratorRyszard Zarudzki, Z-ca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Do udziału w panelu zostali zaproszeni

  • Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa w latach 2005-2006 i 2015-2018
  • prof. dr hab. Jacek Kulawik, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Zakład Finansów i Zarządzania Ryzykiem
  • dr inż. Michał Soliwoda, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Zakład Finansów i Zarządzania Ryzykiem
  • dr Cezary Klimkowski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Zakład Finansów i Zarządzania Ryzykiem