Organizator:

Uroczyste otwarcie Kongresu

Podziel się

Z inicjatywy Posła na Sejm RP Marka Sawickiego oraz byłych ministrów rolnictwa w kolejnych rządach ostatnich 30 lat, tworzących Radę Programową, powstał pomysł organizacji dorocznego wydarzenia o randze międzynarodowej pn. „Polska Wieś XXI - Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich”.

I DZIEŃ

10:00 - 10:30

Uroczyste otwarcie Kongresu

  • dr inż. Marek Sawicki, Poseł na Sejm RP, Minister Rolnictwa w latach 2007-2012 i 2014-2015
  • Tomasz Kobierski, Prezes Zarządu, Grupa MTP

odczytanie listu Prezydenta RP

  • Jan Krzysztof Ardanowski, Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2018-2020