Organizator:

Zdrowie na wsi

Podziel się

DZIEŃ II

10:10 - 11:10

Panel dyskusyjny

Zdrowie na wsi

Moderator: Witold Laskowski, Medexpress.pl

Do udziału w panelu zostali zaproszeni

  • prof. dr hab. Henryk Skarżyński, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
  • dr hab. prof. AWF Maciej Płaszewski, Kierownik Katedry Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej
  • dr n. med. Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł na Sejm RP
  • dr hab. Mirosław Kwaśniewski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • prof. dr hab. Zdzisław Gajewski, Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW
  • dr hab. n. med. Lubomir Bodnar, specjalista onkologii klinicznej
  • dr hab. n. med. Paweł Neuman, specjalista neurochirurgii