Organizator:

Zrównoważone rolnictwo a bezpieczeństwo żywnościowe w nowej sytuacji geopolitycznej

Podziel się

Zagadnienia: Zrównoważone modele rolnictwa – czyli jakie? | Polityka ESG w nowych realiach - szansa czy zagrożenie dla polskiego rolnictwa? | Jak pogodzić interes polskich rolników z wymogami zrównoważonego rozwoju? | Wpływ wojny w Ukrainie na rolnictwo: dostępność i ceny nawozów, surowców, pasz i żywności | Jak ekstremalne zjawiska zewnętrzne jak COVID, czy wpływ wojny w Ukrainie może wpłynąć na sektor rolniczy i odporność łańcuchów wartości?

DZIEŃ I

16:00 - 17:20

Panel strategiczny

Zrównoważone rolnictwo a bezpieczeństwo żywnościowe w nowej sytuacji geopolitycznej

Sponsorem panelu strategicznego jest Orlen Paliwa Sp. z o.o. posiadająca w swojej ofercie gaz grzewczy i instalacje zbiornikowe oraz paliwa dla rolnictwa. 

Organizatorem panelu jest Instytut ESG

ModeratorDamian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG, wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego

I część panelu: Zrównoważone modele rolnictwa

  • Wojciech Mojzesowicz, Minister Rolnictwa w roku 2007
  • prof. dr hab. Michał Jerzak, Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Andrzej Szumowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Wódka
  • Jan Kolbusz, Główny Technolog Szef Sprzedaży Mikrobiotech

II część panelu: Polityka ESG w nowych realiach - wpływ wojny w Ukrainie na rolnictwo

  • Rafał Romanowski, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Joanna Kasowska, Dyrektor Jakości i Standardów Zarządzania Żywnością, Żabka Polska
  • Monika Piątkowska, Prezes Izby Zbożowo-Paszowej
  • Mirosław Maliszewski, Prezes Związku Sadowników RP