Organizator:

Program kongresu

Podziel się

Podczas drugiej edycji Europejskiego Kongresu Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Polska Wieś XXI uczestnicy szeregu paneli dyskusyjnych omówią kluczowe problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy obszarów wiejskich i przedstawiciele rolnictwa, a także wskażą możliwe kierunki ich rozwiązania zarówno na poziomie administracji krajowej jak i Unii Europejskiej.

19.04.2023

godzina

Sala A

Sala B

Sala C

10.00-10.30

Inauguracja

  • dr inż. Marek Sawicki, Poseł na Sejm RP, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2007-2012 i 2014-2015
  • Tomasz Kobierski, Prezes Zarządu, Grupa MTP

 

 

10.30-11.30

Panel Ministrów

z udziałem wszystkich byłych Ministrów Rolnictwa

 

 

11.30-12.30

Europejski Zjazd Młodych Rolników - rolnictwo i obszary wiejskie z punktu widzenia młodego pokolenia rolników i mieszkańców obszarów wiejskich

Bezpieczeństwo żywnościowe w dobie globalnych zmian polityczno-ekonomicznych

 

Wyzwania dla polskiej branży zbożowej

12.30-13.00

przerwa kawowa

13.00-14.00

Sprawy mieszkańców wsi i rolnictwa z perspektywy organów kontroli państwowej i ochrony prawa

Redukcja śladu węglowego w rolnictwie

 

 

 

14.00-15.00

Polityka zdrowotna na obszarach wiejskich

Nowoczesne modele rolnictwa w Europie i na świecie – przykłady dobrych praktyk oraz inicjatyw do zastosowania w polskich realiach

Ochrona lasów a bezpieczeństwo żywnościowe

15.00-16.00

przerwa lunchowa

16.00-17.00

Rolnictwo precyzyjne

 

Wystąpienie: „Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich”

 

Polityka społeczno-kulturalna wsi

 

17.00-18.00

Samorząd rolniczy i organizacje rolników

 

 

Rolnicy i plantatorzy tytoniu w obliczu wielkich zmian – przyszłość w kontekście unijnej polityki zdrowotnej i zrównoważonego rozwoju

Polityka edukacyjna na obszarach wiejskich nowe kierunki

 

 

20.04.2023

 

godzina

Sala A

Sala B

Sala C

10.00

Rozpoczęcie 2 dnia Kongresu

 

 

10.00-11.00

Suwerenność energetyczna dynamika rozwoju OZE a bezpieczeństwo energetyczne na terenach wiejskich w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej

Wystąpienie „Znaczenie centrów innowacji polskich uczelni wyższych dla efektywnej realizacji strategii od pola do stołu”

 

Unijne i krajowe systemy jakości, jako narzędzie zwiększania wartości dodanej z produkcji rolnej dla rolnika i konsumenta, a także jako narzędzie promocji

Strefa warsztatów i prezentacji dotyczących biogazu i biometanu.

 

Wystąpienie „Transformacja energetyczna Polski szansą na dodatkowe zyski oraz stabilizację dochodów działalności rolniczej”

 

11.00-12.00

Wystąpienie: "Znaczenie użytków zielonych dla zachowania zasobów materii organicznej i wody w glebie w nowoczesnym rolnictwie"

 

Problemy i wyzwania współczesnego rolnictwa w obrębie właściwego gospodarowania glebą i wodą

   

12.00-12.30

przerwa kawowa

12.30-13.30

Wsparcie finansowe rolnictwa ze środków publicznych u progu rozpoczętej realizacji Krajowego Planu Strategicznego (KPS) Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027

 

 

 

 

13.30-14.30

Podsumowanie kongresu panel rektorów

 

Inauguracja kampanii społecznej: Poprawa wizerunku rolnika i znaczenia jego pracy – rolnik przyszłości

 

 

 

14.30 – 15.30

Lunch

 

 

 

 

Rejestracja