Organizator:

Rada Naukowa

Radę Naukową Kongresu Polska Wieś XXI tworzą rektorzy polskich rolniczych uczelni wyższych. Razem z Radą Programową dbają o wysoki poziom merytoryki wydarzenia oraz biorą aktywny udział w budowaniu programu konferencji.

W skład Rady Naukowej wchodzą:

Nad pracami związanymi z przygotowaniem Kongresu czuwa Grupa MTP.