Organizator:

Rada Programowa

Podziel się

Z inicjatywy Posła na Sejm RP dr Marka Sawickiego oraz byłych ministrów rolnictwa w kolejnych rządach ostatnich 30 lat, powstał pomysł organizacji dorocznego wydarzenia o randze międzynarodowej pn. „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa".

W skład rady programowej wchodzą:

Nad pracami związanymi z przygotowaniem Kongresu czuwa Grupa MTP.